Garanti
Danske Snedker- og Tømrermestre ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder der er medlem af DST og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – lavet DST GARANTIORDNING.
 
Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Danske Snedker- og Tømrermestre, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.
 
Dækker udgifter op til 100.000 kr.
Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.
 
DST GARANTIORDNING - din sikkerhed for et håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde!
 
For yderligere information om DST GARANTIORDNING kontakt Danske Snedker- og Tømrermestre.
 
Læs mere om Håndværksrådet Ankenævn her.